Cogis Arq
Nienoord 5 | 1112 XE Diemen | E. info@cogis.nl | T. 020-6601930 | Click here for English
abonneer op RSS
vinden

Cogiscope

 

Kwartaalblad over de psychosociale gevolgen van schokkende gebeurtenissen 

Cogiscope stelt zich ten doel om betrokkenen op dit terrein te informeren over ontwikkelingen op het gebied van preventie en hulpverlening. Ook wil het de huidige en sociaal-historische context belichten waarin geweld plaatsvindt en -vond.

Cogiscope bericht over ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening aan slachtoffers in de vorm van artikelen, verslagen van symposia, recensies en attenderingen.
Naast de ‘collectieve ramp’ van de Tweede Wereldoorlog en de lange termijn gevolgen daarvan, is er uiteraard veel aandacht voor de slachtoffers van hedendaags georganiseerd geweld, in het bijzonder voor de hulpverlening aan vluchtelingen hier in Nederland en in (post)- conflictgebieden.
Ook de werkbelasting voor mensen die veelvuldig met (gevolgen van) geweld worden geconfronteerd, en vormen van toerusting om daar mee om te gaan, vormen een belangrijk aandachtsgebied.
De artikelen staan dichtbij actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen. Ook komen de resultaten van onderzoek en hulpverlening aan bod.

Redactie

Michel Dückers, Menno van Duin, Jeroen Knipscheer (hoofdredacteur), Hans Moors, Joanne Mouthaan, en Onno Sinke
Eindredactie: Marleen van de Ven
Bureauredactie: Linda Reek
Cogiscope 2016-4 omslag klein

Abonneren

Cogiscope verschijnt vier maal per jaar.
Een jaarabonnement kost  € 27,50.
 >> Ik wil me nu abonneren

 

Beëindigen abonnement

Het abonnement wordt automatisch verlengd. Wilt u niet dat uw abonnement verlengd wordt, dan kunt u tot twee maanden voordat het eerste nummer van de nieuwe abonnementsperiode verschijnt, uw abonnement opzeggen.

Inhoud laatste nummers

Bekijk hier de inhoudsopgave van Cogiscope nummer 2016-4 (december 2016)

Download hier de laatste nummers van Cogiscope:
2016-3
2016-2 themanummer actuele betekenis WO2 
2016-1 themanummer kinderen

2015-4 themanummer vluchtelingen
2015-3 themanummer e-health
2015-2 themanummer radicalisering


Bestellen reeds verschenen nummers

U kunt oude nummers van Cogiscope niet meer bestellen, wel downloaden.
>> Naar overzicht publicaties

Oproep aan auteurs

De redactie ontvangt graag wetenschappelijke, opiniërende en praktijkgerelateerde bijdragen over sociale en psychische gevolgen en achtergronden van geweld, alsook over de opvang, zorg en nazorg van betrokkenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie, e-mail: redactie@cogis.nl.
Zie ook de auteursinstructie.

Cogiscope 2016 nr 1
Themanummer kinderen
lees verder
Cogiscope 2016 nr 2
Themanummer actuele betekenis WO2
lees verder
Cogiscope 2016 nr 3
lees verder
Cogiscope 2016, nr 4
Zojuist verschenen
lees verder